VogelbalansVogelbalans 2023

Download
Vogelbalans 2023
Omslag Vogelbalans 2023

In de Vogelbalans zet Sovon de belangrijkste actuele ontwikkelingen op een rij. Welke soorten nemen toe en welke zijn steeds minder te zien? Dankzij 50 jaar tellingen en onderzoek van vele vrijwilligers en professionals kunnen we uitspraken doen over de trends van 199 soorten broedvogels en 209 doortrekkende en overwinterende vogelsoorten. Ook de oorzaken achter deze veranderingen worden toegelicht. In de editie van 2023 staan een aantal opvallende en actuele ontwikkelingen centraal. Mede door toenemende droogte in Zuid-Europa weten zuidelijke vogelsoorten ons land steeds vaker te bereiken, zelfs tot broeden toe. Hoogpathogene vogelgriep waart al jaren rond bij wilde vogels en heeft effect op populaties op lange termijn. Onderzoek aan soorten als de Tapuit en Kievit laat de knelpunten zien, maar werpt ook licht op de beste beschermingsmaatregelen. Vogels blijven belangrijke graadmeters van onze omgang met de natuur.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)