RapportBroedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2023

Download
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2023
Omslag Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2023

Sinds het voorjaar van 1998 worden op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog vier vaste steekproefgebieden op alle soorten broedvogels geïnventariseerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. De vier steekproefgebieden (675 ha in totaal) liggen ten oosten van de Stuifdijk en ten noorden van het pad dat over de Oosterkwelder loopt, en strekken zich uit tot de Balg. De inventarisatie van de gebieden werd evenals in 1998 en de periode 2006-2022 uitgevoerd door Romke Kleefstra.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/71