RapportAkkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2022

Download
Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2022
Omslag Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2022

De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van het Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer (ANLb) in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open akkerland. De landelijke beleidsmonitoring die door BIJ12 namens de provincies wordt uitgevoerd biedt hiervoor al een belangrijke basis. Aanvullende monitoring is nodig om de provinciale beleidsvragen in voldoende mate te kunnen beantwoorden. Daarom heeft de provincie Sovon Vogelonderzoek Nederland opdracht gegeven voor aanvullende monitoring in de periode van februari 2019 tot en met november 2021. Dit is uitgebreid met 2022 om te kijken of met een extra teljaar de conclusies uit de statische analyses sterker worden.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/21