RapportWatervogels rondom IJburg in 2022/23

Download
Watervogels rondom IJburg in 2022/23
Omslag Watervogels rondom IJburg in 2022/23

Gemeente Amsterdam wenst inzicht te hebben in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatig aangelegde mosselbanken door foeragerende duikeenden en Meerkoeten. De gegevens zijn gewenst binnen een vergunning van de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor het project IJburg 2e fase, waarin is opgenomen dat een monitoringsplan wordt uitgevoerd.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/49