RapportBotentelling rondom IJburg in 2022/23

Download
Botentelling rondom IJburg in 2022/23
Omslag Botentelling rondom IJburg in 2022/23

In het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) en de waterrecreatie van IJburg 1e en 2e fase bestaat de wens van Gemeente Amsterdam om vogels en boten gecombineerd te monitoren. Om die reden is in seizoen 2014/15 gestart met een verkenning van een geïntegreerde vogel- en botenmonitoring.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/48