RapportStikstof als mogelijke oorzaak van contrasterende aantalstrends bij insectivore vogels van droge bossen en heide

Omslag Stikstof als mogelijke oorzaak van contrasterende aantalstrends bij insectivore vogels van droge bossen en heide

In deze studie is geprobeerd om via een combinatie van een grootschalige analyse van gevalideerde telgegevens en een gedegen literatuurstudie te bepalen in welke mate stikstofdepositie de populatietrends van insectenetende broedvogels op hogere zandgronden beïnvloedt in relatie tot andere factoren, en om zicht te krijgen op de mogelijke mechanismen die contrasterende broedvogeltrends veroorzaken. Hierbij is zowel gefocust op verschillen in terreinomstandigheden en mate van stikstofdepositie, maar ook op eigenschappen van vogelsoorten die hen meer of minder gevoelig maken voor effecten van stikstofdepositie. Door de causale mechanismen en het relatieve belang van verschillende factoren op te helderen, kan er ook een doorvertaling plaatsvinden naar te verwachten effecten van herstelmaatregelen.

Uitgever
IPO, Vereniging het Interprovinciaal Overleg, BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies (Utrecht)