RapportVerdiepende monitoring van kustbroedvogels in Wij&Wadvogels: jaarrapportage 2022

Download
Verdiepende monitoring van kustbroedvogels in Wij&Wadvogels: jaarrapportage 2022
Omslag Verdiepende monitoring van kustbroedvogels in Wij&Wadvogels: jaarrapportage 2022

In de periode 2020-2026 wordt in het Nederlandse Waddengebied het project Wij&Wadvogels uitgevoerd, dat onder meer bestaat uit de aanleg en inrichting van nieuwe locaties en/of versneld herstel van bestaande broedlocaties in het Waddengebied, zowel binnen- als buitendijks. Deze projecten worden gemonitord om na verloop van tijd het succes ervan te kunnen beschrijven en slaag- en faalfactoren te identificeren, wat van belang is voor toekomstige ingrepen. Daarnaast wordt er gewerkt aan verdieping van de kennis over ecologische mechanismen die ertoe leiden dat de vogels op sommige locaties succesvoller zijn dan op andere.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/32