RapportBroedvogels van het noordelijk deel van de Kop van Schouwen in 2022

Download
Broedvogels van het noordelijk deel van de Kop van Schouwen in 2022
Omslag Broedvogels van het noordelijk deel van de Kop van Schouwen in 2022

In 2022 is in opdracht van de Provincie Zeeland 565 hectare natuurgebied in en nabij het noordelijk deel van de duinen van Schouwen-Duiveland (Zeeland) gekarteerd op broedvogels.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/114