RapportBroedvogels van een aantal terreinen van Het Flevo-landschap in 2022

Download
Broedvogels van een aantal terreinen van Het Flevo-landschap in 2022
Omslag Broedvogels van een aantal terreinen van Het Flevo-landschap in 2022

In 2022 zijn in opdracht van Het Flevo-landschap Lepelaarplassen, Greppelveld, Landschappelijke Beplanting NOP, Pampushout, Priembos en de Stichtse Putten (1259,3 ha) in de provincie Flevoland gekarteerd op broedvogels.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/23