RapportVogelmonitoring in het Buijtenland van Rhoon in 2021-2022

Download
Vogelmonitoring in het Buijtenland van Rhoon in 2021-2022
Omslag Vogelmonitoring in het Buijtenland van Rhoon in 2021-2022

In het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon zijn doelen geïdentificeerd voor het voorkomen van vogelsoorten. Bij de herinrichting van het gebied wordt rekening gehouden met deze doelsoorten en wordt waar mogelijk geschikte habitat voor deze soorten gecreëerd. De Gebiedscoöperatie heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland gevraagd monitoring uit te voeren in het Buijtenland van Rhoon om de ontwikkeling van vogelpopulaties in beeld te brengen. Vanaf eind 2019 wordt deze monitoring uitgevoerd met speciale aandacht voor de populatieontwikkeling en verspreiding van de doelsoorten en van de vogelsoorten die mogelijk schade kunnen aanbrengen aan landbouwgewassen. Aan deze monitoring is in het seizoen 2021-2022 vervolg gegeven.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/31