RapportLandelijke telling van de Rosse Stekelstaart in 2022

Download
Landelijke telling van de Rosse Stekelstaart in 2022
Omslag Landelijke telling van de Rosse Stekelstaart in 2022

In december 2022 verrichtte Sovon voor de zesde keer een landelijke telling van de Rosse Stekelstaart. Die leverde 108 exemplaren op verspreid over acht gebieden. De eerdere tellingen in de periode 2011-2018 resulteerden in maximaal 81 exemplaren in 2018, terwijl de telling van 2021 uitkwam op 112. De toename is reƫel en ook zichtbaar in overige resultaten van het meetnet Watervogels (op basis van monitoringgebieden). De Loenderveense Plas was, net als in 2021, veruit het belangrijkste kerngebied in de winter. Hier werden 84 van de 108 exemplaren geteld.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/13