HandleidingProtocol Scholeksternesten op broedplatforms

Download
Protocol Scholeksternesten op broedplatforms
Omslag Protocol Scholeksternesten op broedplatforms

Met dit onderdeel van het Jaar van de Scholekster onderzoeken we de effectiviteit van verhoogde kunstnesten – zogenaamde broedplatforms – voor de Scholekster. Dit doen we door het broedsucces op deze platforms te vergelijken met het broedsucces op natuurlijke nesten in het boerenland. Vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek door broedplatforms te plaatsen en het broedsucces ervan te monitoren met behulp van het formulier.

Als je volgens dit protocol mee wilt doen aan het onderzoek, kun je je aanmelden door een mail te sturen aan scholekster@sovon.nl.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen de materiaalkosten vergoed (tot een maximum van 50 euro per broedpaal en maximaal 200 euro per deelnemer, zolang het budget strekt). De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van werkelijk gemaakte onkosten (voorzien van een bon) en na inlevering van het ingevulde onderzoeksformulier aan het eind van het broedseizoen.