RapportResultaten van het voorbereidende Jaar van de Scholekster

Download
Resultaten van het voorbereidende Jaar van de Scholekster
Omslag Resultaten van het voorbereidende Jaar van de Scholekster

In 2023 zal de Scholekster, gezien de aanhoudende afname en gebrek aan perspectieven voor herstel of stabilisatie, wederom een jaar lang soort van het jaar zijn. Recente ontwikkelingen en de vragen die in 2008 onbeantwoord bleven, vragen om nieuw onderzoek en antwoorden. Om beter inzicht te verkrijgen en deze vragen te beantwoorden, onderzoeken we in het tweede Jaar van de Scholekster in 2023 de verspreiding, aantalsontwikkeling en het broedsucces van de soort nogmaals, opnieuw met hulp van een breed publiek. In deze studie wordt een toelichting gegeven op de voorstudie die plaatsvond in 2022. Het doel van de voorstudie is om de huidige kennis over de Scholekster op een rij te zetten en zo mogelijk de belangrijkste kennislacunes aan te kaarten, om zodoende tot een onderbouwd plan voor 2023 te komen. Daarbij wordt ook antwoord gegeven op hoe deze lacunes beantwoord zouden kunnen worden.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/11