VogelbalansVogelbalans 2022

Download
Vogelbalans 2022
Omslag Vogelbalans 2022

In de Vogelbalans zet Sovon de belangrijkste actuele ontwikkelingen op een rij. Welke soorten nemen toe en welke zijn steeds minder te zien? Dankzij tellingen en onderzoek van vele vrijwilligers en professionals kunnen we uitspraken doen over de trends van 199 soorten broedvogels en 172 overwinterende vogelsoorten. Ook de oorzaken achter deze veranderingen worden toegelicht. In 2023 bestaat Sovon Vogelonderzoek Nederland 50 jaar. Vanwege dit lustrum staat deze Vogelbalans in het teken van lange tijdsreeksen. Al decennialang worden vogelpopulaties gevolgd, soms tot in minutieus detail. Op lange termijn worden grote verschuivingen zichtbaar, die niet zelden worden veroorzaakt door menselijke invloeden.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)