RapportPopulatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2022

Download
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2022
Omslag Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten  in de Noordduinen in 2022

2022 was voor de Tapuiten in de Noordduinen een relatief gemiddeld jaar met 53 territoria, acht minder dan in het topjaar 2020, toen de populatie met maar liefst een derde in omvang toenam ten opzichte van 2018-2019. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per territorium was aan de hoge kant, terwijl de totale jongenproductie in 2022 overeen kwam met het langjarig gemiddelde. De overleving (terugkeer) van volwassen mannen en vrouwen was laag en die van juveniele Tapuiten was gemiddeld. De herkolonisatie in 2020- 2021 van de Grafelijkheidsduinen werd in 2022 bestendigd. De aantallen in de meest zuidelijke gebiedsdelen inclusief Botgat blijven echter afnemen en de meest zuidelijke deelgebieden zijn inmiddels verlaten. Hier zijn ook nauwelijks meer Konijnen aanwezig en is niet onwaarschijnlijk dat het aanbod aan geschikte nestholen beperkend voor Tapuiten begint te worden. Daarom worden in recente jaren alle oude nestholen kort voor de terugkomst van de Tapuiten eind maart nagelopen en indien nodig weer toegankelijk gemaakt, bijvoorbeeld wanneer ze deels zijn ingestort of dicht gestoven. Her en der zijn met een grondboor holtes aangebracht, die incidenteel bezet zijn door Tapuiten.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/06