KerninformatieA004 Dodaars niet-broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Dodaars in de hoedanigheid van niet-broedvogel. De Dodaars is een kleine fuutachtige die in de broedtijd veelal te vinden is in ondiepe zoete wateren met vegetatierijke oevers. Buiten de broedtijd is de Dodaars wijder verspreid over zowel zoete als (in mindere mate) zoute wateren. De soort laat zich dan zien in kanalen, beken en kleine plassen, maar ook langs de randen van grote zoetwaterplassen en langs de kust. De Nederlandse broedvogels worden aangevuld door overwinteraars uit Oost- en Midden-Europa. Het voedsel van de Dodaars bestaat uit allerlei waterdieren, van insecten en kreeften tot kleine amfibieƫn en vissen. In Nederland verblijft in de winter 2-3% van de Europese flyway-populatie.