RapportJonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2022: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden

Omslag Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2022:  een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden

Het afgelopen broedseizoen was voor de grutto in Nederland helaas weer onder de maat. Hoewel 2022 zeker niet tot de slechtste jaren behoorde, brachten de grutto’s toch te weinig jongen groot om de populatie in stand te houden. Het aantal grootgebrachte jongen neemt overigens niet af.

In 2022 zijn ongeveer 8800 jonge grutto’s uitgevlogen, waarmee 2022 in de middenmoot valt ten opzichte van de afgelopen jaren. Deze uitkomst komt 8% uit boven het gemiddelde over de jaren sinds het begin van de tellingen. Toch zijn 8800 jonge grutto’s te weinig om de populatie in stand te houden. Die wordt voor heel Nederland voor 2022 geschat op 27.600 broedparen, die samen ongeveer 12.000 jongen zouden moeten grootbrengen om de sterfte te compenseren. Al sinds de start van dit project hebben grutto’s een te lage reproductie. Positief is dat het aantal jongen dat grootkomt wel schommelt van jaar op jaar, maar niet afneemt. Dit terwijl het aantal broedparen in Nederland nog steeds verder afneemt.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/95