RapportBroedvogels en broedsucces op broedponton Sternstee (Lauwersoog) in 2022

Download
Broedvogels en broedsucces op broedponton Sternstee (Lauwersoog) in 2022
Omslag Broedvogels en broedsucces op broedponton Sternstee (Lauwersoog) in 2022

Sternstee is een voormalige dekschuit die is omgebouwd tot broedponton en gelegen is in de havenmonding van Lauwersoog. In 2021 is deze broedlocatie voor het eerst in gebruikt genomen, met als doel broedgelegenheid te bieden voor een aantal soorten met in de Waddenzee een overwegend slecht broedsucces, namelijk Visdief, Noordse Stern en Scholekster. Daarnaast werd de voormalige broedlocatie van Visdieven, het dak van het havenkantoor, in 2021 ongeschikt gemaakt in verband met de aanstaande sloop van dit gebouw. Sternstee kon deze lokale kolonie een nieuwe plek bieden. In 2021 is het aantal broedvogels en het broedsucces op Sternstee gemeten en zijn er Visdieven gekleurringd. In 2022 is dit werk voortgezet, met als toevoeging het gebruik van wildcamera’s om verstoring en eventuele predatie vast te leggen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/94