VogelbalansStadsvogelbalans 2022

Download
Stadsvogelbalans 2022
Omslag Stadsvogelbalans 2022

Mensen en vogels ontmoeten elkaar veelal in de stad. Voor sommige vogelsoorten, zoals de huismus en de gierzwaluw, is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied. Het bebouwde gebied staat alleen niet stil, het is dynamisch en volop in beweging. Door stadsuitbreiding, woningisolatie, renovatie, sloop en nieuwbouw veranderen steden en dorpen met de wensen en de nieuwe mogelijkheden van de tijd. Daarmee verandert dus ook het leefgebied van de vogels die er leven.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/88