RapportWatervogels in Nederland in 2020/2021

Download
Watervogels in Nederland in 2020/2021
Omslag Watervogels in Nederland in 2020/2021

In dit rapport wordt over watervogel- en slaapplaatstellingen gerapporteerd die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2020 tot en met juni 2021. Deze tellingen zijn onderdeel van het Meetnet Watervogels,

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/58