RapportEindverslag ANLb Fryslan 2019-2020

Download
Eindverslag ANLb Fryslan 2019-2020
Omslag Eindverslag ANLb Fryslan 2019-2020

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van de tellingen aan weide- en akkervogels in Fryslân in de periode 2019 t/m 2021, alsmede een beschrijving van de ontwikkelingen sinds 1996. De focus ligt hier voornamelijk op de ANLb-beleidsmonitoring, maar de monitoring in weidevogelreservaten en overige terreinen vormt tevens een belangrijk onderdeel van de resultaten.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/52