RapportJaarverslag 2019

Download
Jaarverslag 2019
Omslag Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 moest voor Sovon vooral het jaar worden van de toenemende inzet op ondersteuning en facilitering van onze tellers. Immers, de deelnemers aan onze meetnetten zijn de kurk waarop onze organisatie drijft. Een gezonde en vitale achterban is dan ook als belangrijke doelstelling geformuleerd in de huidige Meerjarenvisie 2019-2021. In dit jaarverslag kunt u teruglezen of we daarin geslaagd zijn en ook wat de belangrijkste wapenfeiten waren bij de meetnetten en het onderzoek. Ook geeft het jaarverslag informatie over de ontwikkelingen binnen de organisatie en de financiƫle gezondheid. Een voorzichtige blik in de toekomst mag uiteraard niet ontbreken.