RapportBroedvogelinventarisatie Maasuiterwaarden in 2020

Download
Broedvogelinventarisatie Maasuiterwaarden in 2020
Omslag Broedvogelinventarisatie Maasuiterwaarden in 2020

In 2020 is een deel van de Maasuiterwaarden (871,6 ha) in opdracht van Natuurmonumenten gekarteerd op broedvogels. Het onderzoeksgebied is gesitueerd langs de Maas, centraal in het noorden van de provincie Noord-Brabant en is opgedeeld in de drie deelgebieden: Maasuiterwaarden West (275,7 ha), Maasuiterwaarden Oost (318,8 ha) en de Hemelrijkse Waard (277,1 ha).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2020/67