RapportBroedvogels van het Dommeldal in 2020

Download
Broedvogels van het Dommeldal in 2020
Omslag Broedvogels van het Dommeldal in 2020

In het voorjaar van 2020 is een deel van het Dommeldal (388,6 ha) in opdracht van Staatsbosbeheer gekarteerd op broedvogels. Het onderzoeksgebied is gesitueerd in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant en is opgedeeld in vier deelgebieden: het Vressels Bos (232,0 ha), de Dommelbeemden (90,3 ha), de Breugelsche Beemden (30,4 ha) en de Mosbulten (36,0 ha). De gebieden zijn gesitueerd onder de rook van Eindhoven, ten noordoosten van Son en Breugel en Best. De gebieden worden ingesnoerd door Sint-Oedenrode in het noordwesten, Nijnsel in het westen en Mariahout aan de oostzijde. Het Vressels Bos is een voormalig productiebos met een grote component naaldhout en een complex aan oude peelvennen. Het onderzochte deel van de Dommelbeemden en de Breugelsche Beemden omslaat een verzameling landschapssnippers in het stroomgebied van de Dommel waar droge, hoger geleden kruidenrijke graslanden worden afgewisseld met lager gelegen natte beemdgronden. De combinatie met natte broekbossen maakt het tot een dynamisch landschap. De zuidelijk gelegen Mosbulten bestaan uit twee recent aangelegde vennen en omringende gemengde bospercelen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2020/53