RapportOntwikkeling van ganzenaantallen, ganzenschade en overzicht van beheersmaatregelen voor ganzen in de provincie Groningen

Omslag Ontwikkeling van ganzenaantallen, ganzenschade en overzicht van beheersmaatregelen voor ganzen in de provincie Groningen

Om een goede evaluatie van het in 2014 in Groningen gesloten ganzenaccoord mogelijk te maken vroeg de Provincie Groningen aan Sovon Vogelonderzoek Nederland alle feitelijke informatie over ganzenaantallen, ganzenschade en de genomen maatregelen op een rij te zetten, zodat die door de Provincie Groningen kunnen worden gebruikt bij een evaluatie van het ganzenakkoord. Sovon heeft eerder dergelijke evaluaties uitgevoerd voor de Provincie Fryslân, Utrecht en Noord-Holland. Ganzenaantallen, ganzenschade en maatregelen vormen de inhoud van dit rapport. Er werd een groot aantal gegevensbronnen bewerkt: tellingen van ganzen in het winterhalfjaar, inventarisaties van broedvogels in het voorjaar, tellingen in juli, metingen aan broedsucces, schadegegevens van BIJ12, afschotgegevens die door de Faunabeheereenheid Groningen werden geadministreerd en rapportages van Staatsbosbeheer over reductie van legsels in Midden-Groningen. De tellingen van ganzen zijn grotendeels onderdeel van landelijke netwerken (Netwerk Ecologische Monitoring, vogelatlas), terwijl de tellingen in juli in opdracht van de Provincie Groningen door medewerkers van Sovon worden uitgevoerd. Verder werden een aantal speciale thema's uitgewerkt, zoals het gebruik van de polders en kwelders langs de kust in relatie tot het eerder uitgevoerde kwelderherstelprogramma en de dispersie en het terreingebruik van Grauwe Ganzen met behulp van gezenderde dieren.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/82