HandleidingBasishandleiding BMP en Kolonievogels

Download
Basishandleiding BMP en Kolonievogels
Omslag Basishandleiding BMP en Kolonievogels

Deze Handleiding Sovon broedvogelonderzoek is een “romphandleiding”. Wie de romphandleiding gelezen heeft, kan een BMP-telling uitvoeren. Meer verdieping over specifieke onderwerpen is te vinden in aparte, niet in de romphandleiding opgenomen PDF's van deelhandleidingen. Er zijn vijf van dergelijke deelhandleidingen beschikbaar: Handleiding Autocluster, Handmatige registratie en interpretatie van BMP-resultaten, Verschillen met vorige handleiding, Handleiding Avimap en Tellen van grote meeuwenkolonies.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)