VogelbalansVogelbalans 2020

Download
Vogelbalans 2020
Omslag Vogelbalans 2020

De vogels die niet van nature voorkomen in ons land vormen een omstreden groep. Velen zien ze liever gaan dan komen. Bij de tellingen horen exoten er gewoon bij. Op basis van al die gegevens kunnen we in deze Vogelbalans een beeld schetsen van hun voorkomen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland