VogelbalansVogelbalans 2015

Download
Vogelbalans 2015
Omslag Vogelbalans 2015

De jaarlijks verschijnende Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Hij geeft in een notendop belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht?

Ieder jaar komt een thema speciaal aan bod. Centaal in de Vogelbalans 2015 staat de Vogelatlas. Hoe zien de voorlopige resultaten uit van het veldwerk tussen december 2012 en zomer 2015? En zijn er opvallende ontwikkelingen te signaleren in vergelijking met eerdere atlassen? Het document is hieronder te downloaden.

Een achtergronddocument over hoe kaarten en grafieken in de Vogelbalans 2015 gemaakt zijn, is hier te verkrijgen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2015