VogelbalansVogelbalans 2014

Download
Vogelbalans 2014
Omslag Vogelbalans 2014

De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? Centaal in deze Vogelbalans staat het thema wetlands.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2014