VogelbalansVogelbalans 2007

Download
Vogelbalans 2007
Omslag Vogelbalans 2007

De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? Het centrale thema in 2007 is de klimaatveranderinig. Onderzoek laat zien dat vogels reageren op het fenomeen klimaatverandering. Ze passen hun verspreiding en trekgedrag aan, of ze komen in de problemen bij de voedselvoorziening van hun jongen.

Year
2007