VogelbalansVogelbalans 2010

Download
Vogelbalans 2010
Omslag Vogelbalans 2010

De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? De Vogelbalans 2010 staat in het teken van vogels en biodiversiteit. Aan de hand van resultaten uit de monitoringprogramma's van Sovon en CBS geven we een overzicht van hoe het met de verschillende ecosystemen in Nederland is gesteld.

Year
2010