Artikel2020: het Jaar van de Wilde Eend

Download
2020: het Jaar van de Wilde Eend
Omslag 2020: het Jaar van de Wilde Eend

Het is één van de bekendste vogelsoorten van Nederland. Onder de watervogels is
het veruit de wijdst verspreide en meest opportunistische. Je vindt hem overal waar
water is: in natuurgebieden, polders, op vennetjes en rivieren, in havens langs de
kust, zelfs in de meest aangeharkte stadsparken. We hebben het over de Wilder, de
Jerk of de Hele Bout, maar het beste kennen we hem als de Wilde Eend.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
32
Number
4