RapportBroedvogels van SNL-objecten in Gelderland in 2020

Download
Broedvogels van SNL-objecten in Gelderland in 2020
Omslag Broedvogels van SNL-objecten in Gelderland in 2020

Voor de periode 2018-2021 heeft de Provincie Gelderland Sovon gevraagd om, in het kader van de monitoring van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), een groot aantal objecten in Gelderland te inventariseren op broedvogels.
In het voorjaar van 2020 zijn vijf SNLrapportagegebieden geïnventariseerd op broedvogels.
De objecten in deze rapportagegebieden liggen verspreid over de provincie Gelderland en zijn verdeeld over diverse eigenaren/beheerders.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2020/65