RapportWeidevogels in het weidevogelkerngebied in de provincie Utrecht in 2016

Download
Weidevogels in het weidevogelkerngebied in de provincie Utrecht in 2016
Omslag Weidevogels in het weidevogelkerngebied in de provincie Utrecht in 2016

In het voorjaar van 2016 werd meer dan 16.000 hectare aan agrarisch gebied in de provincie Utrecht geïnventariseerd op weidevogels. Het betrof het weidevogelkerngebied, met uitzondering van de daarin aanwezige reservaten.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2016/35