RapportEvaluatie Ganzenbeheerplan 2015-2020 Noord-Holland

Download
Evaluatie Ganzenbeheerplan 2015-2020 Noord-Holland
Omslag Evaluatie Ganzenbeheerplan 2015-2020 Noord-Holland

Vanwege conflicten met o.a. de landbouw en vliegveiligheid spelen ganzen een belangrijke rol in het provinciale faunabeleid. De Faunabeheerseenheid (FBE) stelt voor de uitvoering van dat provinciale beleid faunabeheerplannen op. In Noord-Holland loopt het vigerende plan in 2020 af. Ter voorbereiding van het nieuwe faunabeheerplan ganzen heeft de FBE Noord-Holland aan Sovon Vogelonderzoek Nederland opdracht gegeven een evaluatie uit te voeren van de uitgevoerde maatregelen voor ganzen in de looptijd van het huidige beheerplan, inclusief een schets van ontwikkelingen in aantallen en de landbouwschade in de afgelopen jaren. Voor dat doel zijn verschillende gegevensreeksen uit Noord-Holland geanalyseerd.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2018/65