RapportRode en Oranje Lijst van doortrekkende en overwinterende vogelpopulaties in Nederland

Omslag Rode en Oranje Lijst van doortrekkende en overwinterende vogelpopulaties in Nederland

In dit rapport wordt verslag gedaan van de beoordeling van de Rode Lijst van in Nederland bedreigde vogelpopulaties van doortrekkers en overwinteraars, de Oranje Lijst van soorten die in de toekomst mogelijk bedreigd worden en de Blauwe Lijst van soorten waarvoor Nederland van zeer groot internationaal belang is. 

De resultaten laten zien dat van de 263 geëvalueerde populaties er 39 op de Rode Lijst komen. Voor nog eens 11 populaties is dat onduidelijk als gevolg van onzekerheid over de trends/aantallen. De Oranje Lijst omvat 9 populaties in aanvulling op die van de Rode Lijst. Tenslotte blijkt dat Nederland voor 24 populaties van groot internationaal belang is (>=25% internationale populatie): de Blauwe Lijst.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2016/01