RapportHet jaar van de Nachtzwaluw 2007

Download
Het jaar van de Nachtzwaluw 2007
Omslag Het jaar van de Nachtzwaluw 2007

In 2007 is door SOVON Vogelonderzoek in samenwerking met Vogelbescherming Nederland het Jaar van de Nachtzwaluw georganiseerd. De bedoeling is om in dat jaar belangrijke informatie over die soort te verzamelen èn de Nederlandse bevolking daarmee kennis te laten maken.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2007/10