{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Zoetwatergetijderivieren

Overig - watervogelmonitoringgebied Zoetwatergetijderivieren

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.273350240246507204295 1993++++
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.1642208024172208213527912777 1993++
Eurasian Spoonbillfoeragerenseiz. gem.8122213222415 1997++++
Eurasian Wigeonslapenseiz. gem.1590732386833393549484 19800~
European Herring Gullfoeragerenseiz. gem.128134160158166261184 199300
Gadwallfoeragerenseiz. gem.1594140918071566176414631790 1984+++
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.1617201621851896252623041897 1980++++
Mallardfoeragerenseiz. gem.159210991079119211381089945 1980--
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.149166172214222220230 1980++
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.25???5862124 1980+++
Tufted Duckfoeragerenseiz. gem.1670134112621312163814991391 198000