{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Zoetwatergetijderivieren

Overig - watervogelmonitoringgebied Zoetwatergetijderivieren

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.234242496197294268 1993++~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.250222882215286228522786 1993++
Eurasian Spoonbillneefoeragerenseiz. gem.211321241513 1997++++
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.386832392548482315 19800~
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.170167176270193234 19930+
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.183315931781147118091908 1984+++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.221619242534236319322554 1980+++
Mallardneefoeragerenseiz. gem.1082119411381088944952 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.168215225222237305 1980+++
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.??616412669 1980+++
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.123512771593146213531785 198000